Back to the list

Avem in pregătire | We are preparing

Ateliere de lucru pentru lunile Martie - Aprilie 2017 | Workshops for March and April 2017


  • Drumul profesional şi aleile vieţii | Career and life coach
  • Strategii financiare pentru managementul bugetului personal si familial | Financial strategies for the management of the personal and familial budget